Wijzigingen

Wijzigingen in uw adres¬- of verzekeringsgegevens of gezinssamenstelling kunt u per mail doorgeven: tandarts@praktijkthurkow.nl.